Ejendomsservice/vicevært-funktion varetages pr. 1. marts 2020 af:

MTM Service
Gl. Holstedvej 24
4700 Næstved 

CVR 36504552

Kontaktpersoner:

PrimærJacob Clausenjc@mtmservice.dkTlf. 28 59 42 32
SekundærMartin Rowland mrs@mtmservice.dk Tlf. 23 49 35 80

Beboere bedes melde fejl, service og opgaver ind til viceværten via funktionen "Serviceopgaver" i ProBo.

Se desuden information om akut-skader.

Viceværten står for daglig drift af ejendommen og udendørsarealer samt snerydning. Viceværten er desuden kontaktperson ved skader eller reparationer i lejlighederne. 

Viceværten kan mod betaling tilbyde at udføre ekstraopgaver for foreningen og i andelshavernes egne lejligheder. 

Viceværten besigtiger på vegne af bestyrelsen skader og funktionsfejl i lejlighederne og vurderer om det er andelshavers eller foreningens ansvar at udbedre disse. 

Viceværten sørger om nødvendigt for at rekvirere håndværkere til udbedring af fejl og skader. 

Viceværten er kommunens kontaktperson for alt hvad der vedrører afhentning af skrald.