Andelsboligforeningen har ikke nogen venteliste, hvilket betyder at andelshaver selv står for at finde køber.